Penjelasan ulama manfaat fahami hadis lemah, palsu
Fiqh Sunnah Persoalan Agama: Penjelasan ulama manfaat fahami hadis lemah, palsu

2011/04/03
ASSALAMUALAIKUM ustaz. Saya bukanlah orang yang faham sangat mengenai ilmu agama dan ingin tahu berkaitan hadis. Kenapakah dinamakan sahih dan tidak sahih? Diharap ustaz dapat jelaskan agar saya mendapat gambaran. Terima kasih.

ADIK,
Pulau Pinang.ALHAMDULILLAH. Wassolatu was salam ‘ala Rasulillah wa ba’d. Semoga Allah membantu saudara dalam meningkatkan kefahaman kita mengenai Islam. Sememangnya tidak mudah untuk menjelaskan secara terperinci mengenai ilmu hadis. Tetapi secara gambaran kasar mungkin dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

Ulama membahagikan ilmu hadis kepada dua. Pertama ilmu hadis riwayat dan kedua ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan Baginda, perbuatan Baginda, ketetapan, sifat akhlak Baginda dan ciri-ciri Baginda SAW.
Perkara yang dibahaskan iaitu perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Rasulullah SAW daripada aspek periwayatannya. Faedah ilmu hadis riwayat ini adalah untuk menjaga sunnah dan memeliharanya daripada kesilapan dalam meriwayatkan sesuatu daripada Rasulullah SAW.

Hadis dirayah pula adalah ilmu yang meliputi semua kaedah dan perbahasan untuk mengetahui keadaan al-Rawi (perawi) dan al-Marwi dari segi diterima atau ditolak sesuatu hadis. Untuk menjelaskannya lagi iaitu hadis dari segi kedudukan atau darjat periwayatannya terbahagi dua. Pertama diterima atau istilah hadisnya Maqbul. Kedua ditolak atau Mardud. Yang diterima terbahagi kepada empat iaitu Sahih Lizzatihi, Sahih Lighairihi, Hasan Lizzatihi dan Hasan Lighairihi.

Penjelasannya, pertama iaitu Sahih Lizzatihi kerana diriwayatkan oleh perawi terpercaya (thiqah), teliti atau cermat, bersambung sanadnya (jalur periwayatan), riwayatnya tidak cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat.
Kedua, Sahih Lighairihi iaitu hadis yang sebenarnya secara darjat berada pada kedudukan Hasan, namun oleh kerana jumlahnya banyak, maka naik kepada darjat Sahih.

Ketiga, Hasan Lizzatihi iaitu hadis yang memenuhi syarat seperti Sahih Lizzatihi tetapi seorang perawinya dikira sebagai kurang cermat dan teliti.

Keempat, Hasan Lighairihi iaitu hadis yang sebenarnya sedikit daif (lemah), tetapi oleh kerana jumlahnya banyak sehingga naik ke darjat Hasan Lighairihi.
Adapun hadis daif (lemah) tidak boleh dijadikan hujah. Ia mempunyai banyak bentuk seperti matruk, mungkar, maudhu’, mudhtarib, munqathi’, mu’allaq, mudallas dan sebagainya.

Hadis itu pula pelbagai baik yang sahih mahupun yang lemah dimuatkan dalam kebanyakan kitab hadis. Hanya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semua hadis yang terkandung di dalamnya adalah sahih.

Selain itu, secara umumnya kitab hadis ada terkandung didalamnya hadis daif (lemah) meskipun sedikit. Di antara kitab hadis terkenal adalah Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan ad-Darimi, al-Muwaththa’ oleh Imam Malik, Musnad al-Bazzar, al-Mu’jam Kabir oleh at-Thabarani, Sunan ad-Daraquthni, Musnad Abu Ya’la, Musnad at-Thayalisi, al-Mustadrak oleh al-Hakim dan lain-lain. Ulama tetap memasukkan hadis lemah dengan alasan antaranya agar umat tahu hadis berkenaan lemah dan perlu berwaspada atau agar kelemahan hadis itu masih diperselisihkan lagi atau sebagainya.

Adapun perawi lemah jumlahnya banyak sehingga ada yang biasa memalsukan hadis. Penilaian ulama terhadap profil dan peribadi mereka dimuatkan dalam kitab Rijaal al-Hadis (perawi hadis) seperti Ad-Dhu’afa wa al-Matrukin, Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahzib, Mizan al-I’tidal dan lain-lainnya.

Akhir-akhir ini kalangan ulama kontemporari banyak melakukan tahqiq (penelitian) semula untuk menilai kesahihan hadis seperti Syeikh Ahmad Syakir, Syeikh Abdul Qadir al-Arnauth, Syeikh Syu’aib al-Arnauth dan banyak lagi ulama lainnya. Penjelasan mereka sangat bermanfaat bagi membantu umat dalam memahami hadis yang lemah dan palsu.

Sudah tentu penjelasan yang ringkas ini masih belum dapat memuaskan hati mereka yang ingin mendalami ilmu ini. Ini hanya gambaran kasar dengan harapan dapat menggerakkan hati mereka yang berkeinginan meningkatkan kefahaman. Sebenarnya khazanah ilmu Islam ini sangat luas, tetapi kurang diambil peduli oleh umatnya. Wallahua’lam.

sumber : http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PersoalanAgama_Penjelasanulamamanfaatfahamihadislemah_palsu/Article
(2229 reads)
Re: Penjelasan ulama manfaat fahami hadis lemah, palsu (Score: 1)
by abu_firdaus on Saturday, August 06, 2011 (23:10:22)
www.telagailmu.com

| Parent

Re: Penjelasan ulama manfaat fahami hadis lemah, palsu (Score: 1)
by Eimihar_Al-Meruiy on Sunday, April 24, 2011 (18:25:53)
adakah hassan lidzatihi boleh dianggap sebagai hadith dhaif?

| Parent

Re: Penjelasan ulama manfaat fahami hadis lemah, palsu (Score: 1)
by mesileiro86 on Tuesday, May 03, 2011 (08:19:47)
rakan-rakan yang ingin membeli kitab2 terjemahan dengan harga murah boleh kunjungi di blog ini

http://pustakahikmah2u.blogspot.com/2011/05/al-muhalla-1-set-4-jilid-judul-kitab-al.html

| Parent

Toggle Content Related Links
 More about Fiqh Sunnah

Most read story about Fiqh Sunnah:
Doa Sebelum & Selepas Makan Yang Disunnahkan

Toggle Content Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0
Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Toggle Content Options

 Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

 Send to a Friend  Send to a Friend


Toggle Content Hadith Today
Tiada seorang pemimpin pun yang mengendalikan urusan rakyatnya dari kaum muslimin kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu mereka melainkan Allah haramkan baginya syurga

-- HR. Bukari dan Muslim

Toggle Content Pautan Pilihan
Toggle Content Main Menu
 Home Community Members options Forums Search Web Affiliates

Toggle Content Top 10 Download
  1: Tafsir Ibnu Katsir Juz 1
  2: Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 3
  3: Quran Flash (Tajweed)
  4: Hadith E-Book
  5: Al-Bidayah wa Nihayah, Masa Khulafaur Rasyidin
  6: Tafsir Ibnu Katsir Juz 2
  7: Tafsir Ibnu Katsir Juz 4
  8: Tafsir Ibnu Katsir Juz 3
  9: Quran Explorer
  10: Al-Raheeq al-Makhtum

Toggle Content User Info

Welcome Anonymous

Nickname
Password

Membership:
Latest: krolnaim
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 6806

People Online:
Members: 0
Visitors: 100
Bots: 0
Total: 100
Who Is Where:

Staff Online:

No staff members are online!

Toggle Content Top Posters
   thtl 
 Posts: 
 45516 

   FATHI 
 Posts: 
 14197 

   NAZ 
 Posts: 
 12875 

   Ibn_Firdaus 
 Posts: 
 11753 

   mustaqill 
 Posts: 
 11488 

   abu_usamah 
 Posts: 
 9944 


   kayrollz 
 Posts: 
 7919 

   mfauzy 
 Posts: 
 7045 

   Muhammady7 
 Posts: 
 6957 

   AqilHaq 
 Posts: 
 6825 

   Abu_Imran 
 Posts: 
 6735 

   Mohd.Ikram 
 Posts: 
 6613 

   Athma_Godam 
 Posts: 
 6591 

   ummimq 
 Posts: 
 5902 

   abuQays 
 Posts: 
 5779 

   Abuputri2 
 Posts: 
 5724 

   cikgurahim 
 Posts: 
 5033 

   abulwafaa 
 Posts: 
 4962 


   abdullah_ameen 
 Posts: 
 4444 

   abuirfan 
 Posts: 
 4409 

   iman_taqwa 
 Posts: 
 4391 

   alak 
 Posts: 
 4351 

   Yusof 
 Posts: 
 4213 The logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners
We are not responsible for comments posted by our users, as they are the property of the poster